O hasičském sboru

ZÁSTAVA SBORU

Nová zástava reprezentující Sbor dobrovolných hasičů obce Kostelní Lhoty byla zadána k zhotovení v roce 2004 k příležitosti oslav 110. výročí založení hasičského sboru. V tomto roce proběhly také oslavy 650. výročí obce od první doložené písemné zmínky o ní, datované k 3. červnu roku 1354. Taktéž obec si nechala k této příležitosti navrhnout prapor reprezentující obec. Oba vysvětil v místním katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie tehdejší královéhradecký biskup monseigneur Dominik Duka.

IKONOGRAFIE PRAPORU

Na první straně s tmavě červeným pozadím jsou vyobrazeny dvě zlaté zkřížené sekyry, před nimiž je ložena rovněž zlatá hasičská přilbice a pod ní nápis Kostelní Lhota. Vyobrazení je převzato ze znaku staršího, který byl připevněn na helmách hasičů naší obce za První republiky. Dříve však byl užíván název Lhota – Kostelní (tento znak je vyobrazen na úvodní straně webu). Číslo 1894 symbolizuje rok, kdy 28 občanů obce založilo dne 25. listopadu sbor a 2004 rok zhotovení zástavy.

Na druhé straně na tmavě modrém pozadí je vyobrazena postava svatého Floriána, patrona a ochránce hasičů (a dalších profesí souvisejících s ohněm), sklánějícího se ke znaku obce Kostelní Lhoty. Okolo postavy je uvedeno heslo vyjadřující poslání členů sboru: „BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI“. Rohy obou stran praporu vroubí zlaté lipové ratolesti.

 

První strana zástavy

 

 

Druhá strana zástavy

aktuality a akce

1.3.2018
Rádi bychom všechny pozvali na tradiční akci pořádanou především pro děti.
1.3.2018
Přijměte pozvání na staročeské máje.
1.3.2018
Dne 7. dubna 2018 od 9:00 proběhne v naší obci sběr železného šrotu.
1.4.2016
Na konci měsíce března byl od SDH Habartice zakoupen nový hasičský vůz Š 706 CAS 25 RTHP.